Blog

Alles over ADHD en ADD

Author: mees

Juli 7, 2019

Volgens veel mensen is ADHD een modeverschijnsel omdat je het de laatste jaren steeds meer hoort. Toch zijn er altijd al gedragsproblemen op dit vlak geweest, zowel bij jongeren als volwassenen. In 1934 werd er al door Kahn en Cohen hierover gepubliceerd, en in 1937 toonde Bradley aan dat dexamfetamine onrustige kinderen een stuk rustiger maakte. Dit middel wordt nog steeds voorgeschreven bij ADHD en het slaat nog steeds aan. Eigenlijk wordt er in Nederland al veel langer onderzoek gedaan naar „ADHD-achtige“ ziektebeelden en de voorlopers hiervan. Dat het al veel langer bestaat bleek wel uit de medische literatuur van rond 1900. Hierin stonden ziektebeelden die sterk overeenkwamen met het huidige ADHD.

De symptomen van ADHD

ADHD is meestal een erfelijke of aangeboren afwijking in de hersenen. Mensen met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren en zijn snel afgeleid. Ook nemen ze vaak ondoordachte beslissingen en gaan ze veel te snel tot actie over. Ook voelen ze zich vaak onrustig of zijn ze overactief. Aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit zijn dan ook de kenmerken van ADHD. Wanneer mensen wel alle symptomen hadden maar niet hyperactief waren, werd dit vroeger ook wel ADD genoemd. De H uit ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, wat de volledige naam van ADHD is, verdwijnt dan.

Problemen in de maatschappij

Mensen met ADHD kunnen in het leven nog weleens tegen dingen aanlopen. De bovenstaande klachten kunnen namelijk problemen geven op school, op het werk of thuis. Vaak wordt ADHD ook niet direct herkend en krijgen kinderen met deze klachten eerder te horen: ‘Je kunt er wel leuk uitzien in je nieuwe outfit van de Kids brand store, maar je moet jezelf gewoon leren beheersen’ of ‘Je bent gewoon een beetje druk’. Op school wordt er wanneer er nog geen diagnose is gesteld meestal lager gepresteerd en het is moeilijker om georganiseerd te blijven op school. Daarbij zijn kinderen met ADHD ook gevoeliger voor spijbelen of conflicten in de klas. Ook heftig puberen kan een gevolg zijn van ADHD. Waar ze behoefte aan hebben zijn eigenlijk regels, rust, controle en een flinke ondersteuning. Wordt er niets mee gedaan dan kunnen ze tijdens het studeren in de problemen komen. Alle controle is dan weg en er ontstaat een chaos in denken én handelen. Ook op het werk kan ADHD problemen geven. Concentratieproblemen en impulsiviteit is hier natuurlijk ook niet altijd even handig. Ook volwassenen en bekende Nederlanders hebben ADHD en lopen hier soms tegenaan. In een relatie bijvoorbeeld kan de partner soms het gevoel hebben dat ze met een kind samenleven.

De diagnose en behandeling

Als er uiteindelijk toch geconstateerd is dat ADHD de oorzaak is kan er eventueel een behandeling worden ingezet. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld de symptomen flink verminderen. Daarnaast zijn er ook niet-medicinale behandelmethodes. Meestal is dat een behandelprogramma wat psychologische, sociale, educatieve en voedselinterventies omvat. Ook is het hierbij belangrijk dat familieleden of bijvoorbeeld leerkrachten hierbij betrokken worden. Ook de medicatie kan verschillen, van nortriptyline, methylfenidaat of atomoxetine tot aan dexamfetamine.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.