Blog

De motorische handicap

Author: mees

März 3, 2019

Een motorische handicap belemmert een persoon in zijn of haar beweging. Vaak is de handicap chronisch wat wil zeggen dat deze blijvend is. Een motorische handicap kan aangeboren zijn maar ook op latere leeftijd ontstaan. Soms hangt de motorische handicap samen met een organische handicap. Een voorbeeld daarvan is Cerebrale Parese. Cerebrale Parese is een hersenaandoening en is daarom een organische handicap. Echter, omdat de hersenen verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de motoriek, is het ook in vrijwel alle gevallen een motorische aandoening.

Een voorbeeld van een enkel motorische handicap is het ontbreken van een lichaamsdeel zoals een been of arm. Het ontbreken van een van deze lichaamsdelen levert direct een ernstige beperking op in de motoriek. Het ontbreken kan het gevolg zijn van een geboorte-aandoening. In zo’n geval is vanaf de geboorte het ledemaat niet aanwezig of enkel gedeeltelijk aanwezig. Het kan ook zijn dat een persoon door een ongeluk of ziekte op latere leeftijd een ledemaat verliest en motorisch gehandicapt raakt. In beide gevallen zal de persoon waarschijnlijk hulp nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Er zijn verenigingen waar mensen met een motorische handicap steun kunnen vinden bij elkaar, zoals BOSK waar mensen met een lichamelijke handicap elkaar vinden en elkaar helpen.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.