Blog

De niet aangeboren handicap

Author: mees

Februar 2, 2019

Een handicap die men op latere leeftijd krijgt is een niet-aangeboren handicap. Onder deze noemer vallen een groot aantal handicaps. Deze handicaps kunnen zowel door een trauma veroorzaakt worden maar ook door iets anders de zogenaamde niet traumatische oorzaken.

Enkele voorbeelden van niet traumatische oorzaken zijn:

  • Zuurstofgebrek van de hersenen (bijvoorbeeld door verdrinking)
  • Een infectie
  • Stofwisselingsstoornis (onder andere Korsakov en vergelijkbare aandoeningen)

Enkele voorbeelden van traumatische oorzaken:

  • Een (verkeers)ongeluk (dwarslaesie)
  • Een operatieve ingreep
  • Een klap op het hoofd

Veel voorkomende handicaps die niet zijn aangeboren zijn het gevolg van hersenletsel, zenuwletsel en amputaties. Hersenletsel treft ongeveer 160.000 personen per jaar in Nederland. De gevolgen zijn vaak ernstig tot zeer ernstig zoals o.a. een verminderd denkvermogen, verlamming en het in een comateuze toestand terecht komen. Ook het verliezen van een ledemaat of in sommige gevallen meerdere ledematen is vrijwel altijd als zeer ernstig te classificeren. Personen die een ledemaat verliezen worden vrijwel direct ernstig beperkt in hun doen en laten. Vaak gaat er een infectie vooraf en vindt er amputatie plaats, maar soms verliest men een ledemaat door een ongeluk. Ongelukken op het werk (voornamelijk in de bouw) en verkeersongevallen kennen een relatief hoge kans op het verlies van ledematen.

Veel organische handicaps zijn ook handicaps die zich pas na de geboorte openbaren. Hart- en vaatziekten, nier- en leveraandoeningen maar ook longaandoeningen zijn vaak niet aangeboren. In veel gevallen speelt hier de levensstijl een rol. Personen met een levensstijl waarin het gebruik van drank een rol speelt krijgen bijvoorbeeld relatief vaak te maken met problemen van de lever. De Ziekte van Korsakov hangt ook vaak samen met een sterk drankgebruik. Longaandoeningen hangen vaak samen met roken en het leven in een gebied met een grote luchtverontreiniging. In Nederland behelst het gebied met de grootste luchtverontreiniging de gehele Randstad.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.