Blog

De psychosociale handicap

Author: mees

Dezember 12, 2018

De psychosociale handicaps maken het grootste deel van de handicaps in Nederland uit. Zo’n 43,5% van de handicaps zijn van psychosociale aard. Wereldwijd vertegenwoordigen psychosociale handicaps ook het grootste deel van het totaal aan handicaps. Als we naar de gehele wereld kijken zien we dat voornamelijk in de westerse wereld veel personen lijden aan een vorm van dit ziektebeeld. De reden hiervoor is voornamelijk dat in de westerse wereld het taboe minder groot is dan in andere delen van de wereld. Ook de medische zorg is in de Westerse wereld vaak beter wat de diagnostiek vergroot. Diagnose van een psychosociale handicap is vaak lastig, er zijn vele handicaps binnen de psychosociale sfeer wat de diagnose bemoeilijkt. Vaak is er eerst een traject bij een psycholoog en of psychiater voordat er een diagnose komt. Bepaalde persoonlijkheidsstoornissen vallen onder de meest lastige om een diagnose bij te stellen. Personen met een dergelijke stoornis zoeken vaak ook geen hulp, of hulp voor een andere stoornis vaak een depressie. Pas als de persoon grondig onderzocht is bij het hebben van een depressie openbaart zich een persoonlijkheidsstoornis aan de behandelaar. Het grootste deel van deze personen zal echter door het leven gaan zonder ooit een diagnose te krijgen.

De ernstige depressie is de meest voorkomende psychosociale handicap, deze depressie kenmerkt zich door een snelle groei in depressiviteit en grote gevolgen voor het dagelijks leven van de getroffen persoon. Vaak zijn er ook suĂŻcidale gedachten aanwezig bij personen met een ernstige depressie. Kenmerken van een depressie zijn volgens de DSM-V o.a.:

  • Sombere stemming, gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag.
  • Significant gewichtsverlies zonder dat dieet wordt gehouden.
  • Insomnia of hypersomnia, bijna elke dag.
  • Psychomotorische agitatie of vertraging, bijna elke dag.
  • Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren.
  • Recidiverende gedachten aan de dood.

Voor meer informatie over depressies kun je terecht bij de depressievereniging.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.