Blog

De zintuiglijke handicap

Author: mees

September 9, 2019

Een zintuiglijke handicap is een auditieve en/of visuele beperking. Een groot aantal mensen in Nederland heeft een lichte, matige of ernstige vorm van een van deze of beide handicaps. In Nederland zijn er ongeveer ongeveer 1,5 miljoen personen met een auditieve handicap, het werkelijke aantal ligt naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk hoger. Ongeveer 61% van de Nederlandse bevolking heeft een visuele beperking en is daardoor bril of contactlens dragend. Dit komt neer op 10.370.000 personen. Vanaf de leeftijd van 55 jaar heeft bijna iedereen in Nederland een visuele handicap en vanaf de leeftijd van 75 jaar is er vrijwel niemand die geen visuele handicap heeft.

De afname van het gehoor is geclassificeerd in de stappen normaal tot licht, licht tot matig, ernstig en zeer ernstig. De afname van het gehoor, gemeten aan het aantal decibel van de afname per stap, houdt in dat:

  • Een „normale“ tot lichte auditieve handicap een afname is van het gehoor van: 0 tot 30 dB.
  • Een lichte tot matige auditieve handicap een afname is van het gehoor van: 30 tot 60 dB.
  • Een ernstige auditieve handicap een afname is van het gehoor van: 60 en 90 dB.
  • Een zeer ernstige auditieve handicap een afname is van het gehoor van: meer dan 90 dB.

De oorzaken van een auditieve handicap lopen uiteen van genetische aanleg tot ouderdom en een ongeluk tot het te veel luisteren naar harde muziek. Vooral het laatste is onder de jeugd een steeds grotere oorzaak. Doordat de samenleving steeds mee digitaal aan het worden is luisteren kinderen op steeds vroegere leeftijd naar muziek vaak via oordopjes. Momenteel heeft 1 op de 7 kinderen tussen de leeftijd van 9 en 11 jaar een auditieve handicap (gehoorschade). Het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam heeft dit onderzocht en de conclusie van het onderzoek kwam meteen in het nieuws waarbij het EMC aan gaf dat ze een vervolgonderzoek zullen houden met betrekking tot de gehele gezondheid van kinderen.

Hoewel veel mensen zullen denken dat een visuele handicap genetisch is zijn sluitende wetenschappelijke bewijzen daar nooit voor gevonden. Uitzonderingen zijn een erfelijke aandoening van het netvlies of de oogzenuw. Bewijs voor de bijdrage aan een visuele handicap door bepaalde ziektes is tevens aanwezig voor o.a. diabetes mellitus. De meest voorkomende oorzaak is echter ouderdom. Het aantal personen in Nederland die volledig blind zijn of een ernstige visuele handicap hebben (een vermindering van het zicht van meer dan 90%) bedraagt 345.000 personen. Hoewel 61% van de bevolking een visuele beperking heeft, en er aanwijzingen zijn dat dit samenhangt met erfelijke aandoeningen, ziektes en ouderdom, is het onbekend waarom een visuele handicap zo veel mensen treft.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.