Blog

Een dwarslaesie

Author: mees

Januar 1, 2019

Een dwarslaesie is een onderbreking van het zenuwstelsel in de rug. Door de onderbreking treedt er een verlamming op. De verlamming kan de benen en armen, maar ook de ademhalingsspieren treffen. Waar de verlamming optreedt hangt af van de hoogte van de dwarslaesie in de rug. LIgt hij laag dan worden vaak een of meerdere benen getroffen, ligt de laesie hoger dan neemt de kans op verlamming van ademhalingsspieren en armen toe.

Zowel een complete als een incomplete dwarslaesie kan optreden. Compleet houdt in dat de zenuwen volledig los gekomen zijn van elkaar, en incompleet dat een deel beschadigd is. Bij een complete dwarslaesie is genezing niet langer mogelijk, de schade is permanent. Bij een incomplete dwarslaesie is er kans op herstel, echter is dit herstel vaak gering. Na het herstel is er altijd kans op een terugval waardoor men opnieuw verlamd raakt.

Nadat iemand een dwarslaesie oploopt volgt een langdurig proces tot revalidatie. In het begin probeert men de persoon zo ver te krijgen dat deze weer kan zitten. Vanuit de zittende positie gaat men aan het werk met het versterken van de nog werkende spieren. Trainen van de rolstoelvaardigheid, wassen en aankleden maken samen met psychologische ondersteuning deel uit van de revalidatie. Bij het gezondheidsplein is hier meer informatie over te vinden.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.