Blog

De organische handicap

Author: mees

August 8, 2019

Een organische handicap is een handicap die het gevolg is van problematiek met een of meerdere organen. Het kan zijn dat een orgaan beschadigd is, volledig ontbreekt of deels ontbreekt. Veel voorkomend zijn hersenaandoeningen en aandoeningen van hart, nier en lever. Ook longproblematiek zoals Astma is een organische handicap. Veel voorkomende organische handicaps zijn:

 • astma en andere longaandoeningen
 • suikerziekte
 • hart- en vaatziekten
 • nier- en leveraandoeningen

Organische handicaps zijn vrijwel altijd chronisch. Soms vervangt men echter het getroffen orgaan. Dit is een ingrijpende oplossing maar soms noodzakelijk om de handicap te overleven. Wachttijden voor transplantatie van organen zijn wereldwijd erg lang, waardoor mensen soms maanden tot jaren op een wachtlijst staan. Hoogstaande medische oplossingen die dit probleem trachten te bestrijden zijn het kweken van organen. Omdat dit buitengewoon ingewikkeld is zal het naar verwachting nog vele jaren duren voordat kweekorganen donororganen kunnen vervangen. Als we kijken naar de transplantatie van de nier zien we dat er in Nederland in 2018:

 • Geen wachttijd was voor 53 personen
 • Een wachttijd van 0 tot 6 maanden voor 15 personen
 • Een wachttijd van 6 tot 12 maanden voor 32 personen
 • Een wachttijd van 12 tot 24 maanden voor 105 personen
 • Een wachttijd van 24 tot 60 maanden voor 209 personen
 • Een wachttijd van 60 maanden of langer voor 48 personen

Hieruit valt op te maken dat de grootste groep (314 personen) een wachttijd had van 12 tot 60 maanden. Slechts 100 personen hadden een kortere wachttijd en 48 personen een langere wachttijd. Ongeveer 130 mensen sterven elk jaar in Nederland omdat er geen organen beschikbaar zijn of doordat ze te lang op de wachtlijst staan en voor de transplantatie sterven. Dit is een van de redenen dat de Donorwet per 1 juli 2020 verandert. De wet regelt dat iedereen die in Nederland ingeschreven staat vanaf de leeftijd van 18 jaar automatisch orgaandonor is. Personen die de leeftijd van 18 jaar bereiken krijgen dan een brief om zich in te schrijven in het Donorregister. Na 6 weken volgt een tweede brief indien men geen reactie geeft. Als er na de verzending van de tweede brief niet binnen een termijn van 6 weken een reactie volgt dan krijgt de desbetreffende persoon automatisch de keus “geen bezwaar” in het register en is vanaf dat moment een orgaandonor. Ten alle tijden kan de keuze veranderd worden in een van de vier keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden zijn:

 • Keuze 1: Ja, ik geef toestemming (geen bezwaar)
 • Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming
 • Keuze 3: Mijn partner of familie beslist
 • Keuze 4: De door mij gekozen persoon beslist

Voor meer informatie over de donorwet bekijkt u de website van de rijksoverheid. Hier is alles te vinden over de wet en welke veranderingen in 2020 van kracht worden.


clenci