Blog

De ziekte van Parkinson

Author: mees

November 11, 2019

De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij de zenuwcellen langzaam afsterven. Een persoon met Parkinson krijgt meestal te maken met motorische symptomen welke aan een kant van het lichaam beginnen. Deze eerst getroffen kant van het lichaam zal tijdens het verloop van de ziekte altijd het ergste getroffen worden. In de beginfase valt de ziekte vaak niet erg op. In het vroege stadium zal bijvoorbeeld tijdens het lopen een arm niet meer meebewegen, of men gaat kleiner schrijven. Geleidelijk aan worden de symptomen erger. Het opvallendste symptoom is de tremor (het trillen van ledematen). De ziekte kent vijf stadia welke elkaar opvolgen deze zijn:

    • Stadium 1: verschijnselen treden op aan één kant van het lichaam
    • Stadium 2: verschijnselen treden op aan beide kanten van het lichaam

  • Stadium 3: verschijnselen aan beide kanten van het lichaam en ook evenwichtsstoornissen treden op
  • Stadium 4: gelijk aan stadium drie, echter heeft de zieke nu dagelijkse hulp nodig
  • Stadium 5: een ernstige geïnvalideerde toestand is opgetreden

Naast de vooral motorische symptomen doen geleidelijk ook psychische symptomen zoals verminderde spraak en gedachtestoornissen zich aan. Uiteindelijk komt de persoon te overlijden aan de directe of indirecte gevolgen van de ziekte. Voor meer informatie zie: het parkinsonnet een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in parkinson.


clenci