Blog

Dementie

Author: mees

Februar 2, 2020

Een veel voorkomende handicap welke vooral oudere treft is dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes welke de werking van de hersenen aantast. Een veel voorkomende vorm is Alzheimer. Naast Alzheimer komen ook Lewy body dementie en vasculaire dementie relatief vaak voor.

Personen met Alzheimer ervaren naar mate de ziekte vordert een steeds groter probleem met het geheugen, taal en ook treden vaak veranderingen op van stemming en karakter. De ziekte maakt cellen in de hersenen kapot, eiwitten hopen zich op tussen de zenuwcellen welke vervolgens breken. Het overdragen van informatie in de hersenen verslechtert hierdoor aanzienlijk. In de beginfase van de ziekte valt de ziekte niet erg op. Nadat de ziekte langer actief is nemen de verschijnselen toe, bij sommige personen gaat dit heel snel, uiteindelijk verzwakt de ziekte de persoon zo ernstig dat deze komt te overlijden.

Personen met Lewy body dementie ervaren in het begin vaak geen geheugenverlies. De persoon krijgt echter vaak wel te maken met aandachtsstoornissen. Visuele hallucinaties zijn ook kenmerkend voor de ziekte. Personen die de ziekte hebben krijgen vaak ook klachten zoals stijfheid en trillen (tremoren). Door de ziekte ontstaan in de hersenen Lewy bodies deze eiwitten bevinden zich vaak bij de hersenschors. Lewy bodies ontstaan op het moment dat een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld door een vergiftiging. In de beginfase van de ziekte ervaren zieken meestal niet elke dag klachten. Naar verloop van tijd nemen de klachten toe. De levensverwachting na diagnose bedraagt vijf tot twaalf jaar.

Vasculaire dementie heeft uiteenlopende symptomen, die niet voor elk persoon met de ziekte gelijk zijn. Opvallend is vaak dat mensen langzamer gaan denken, bewegen en spreken. Op den duur gaat de geestelijke gesteldheid ernstig achteruit. Er is een duidelijke link tussen vasculaire dementie en hart- en vaatziekten. Bij deze vorm van dementie gaan de bloedvaten in de hersenen kapot. De ziekte kan geleidelijk intreden of erg plots. Het plots optreden hangt vaak samen met een beroerte.

Meer informatie over dementie is hier te vinden bij Stichting Alzheimer Nederland.


clenci