Logo: Meest toegankelijke gemeente 2018
Yes, de winnaar is bekend!

Het onderzoek: hoe en wat?

We kijken breed naar de inclusie van alle inwoners. Inclusie gaat over iedereen, niet alleen over mensen met een beperking.
We gaan in gesprek met een brede groep inwoners en mensen van scholen, bedrijven, verenigingen, gemeente.

Werkconferentie

Op de werkconferentie maken we samen met inwoners, organisaties, bedrijven, gemeente, verenigingen en scholen een beeld over hoe inclusief de gemeente is. En we kijken samen hoe en waar eerste stappen gezet kunnen worden richting een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

-INSCHRIJVEN KAN HIER-

Een inclusieve samenleving ontstaat meestal niet vanzelf. Mensen, oud of jong, met verschillende achtergronden kunnen drempels ervaren. Letterlijk en figuurlijk. In dit onderzoek luisteren we naar de samenleving. Hoe staat gemeente er voor? Wat zijn mooie voorbeelden van het werken aan een inclusieve samenleving? Waar zien inwoners en organisaties knelpunten?  Welke ideeën zijn er om de inclusieve beweging te versterken?

Programma

13:00 uur
inloop en ontvangst

13:30 uur
algemeen gedeelte over het onderzoek en inclusie

14:00 uur
keuze voor 1 van 4 thematafels over:

  • Inclusie in het onderwijs
  • Inclusie op de arbeidsmarkt
  • Inclusie in cultuur, sport en vrije tijd
  • Wonen in een inclusieve buurt

15:45 uur
Terugkoppeling van kansen en knelpunten uit de thematafels
Prioriteiten stellen voor de lokale inclusie agenda

16:30 uur
Welke initiatieven willen mensen nemen

17:00 uur
Opbrengst van de bijeenkomst en vervolg

17:15 – 18:00 uur
Afsluiting en napraten met een hapje en drankje

Deskresearch

We bestuderen ook de beleidsstukken om te kijken hoe het beleid van de gemeente er voor staat op het gebied van inclusie in onderwijs, werk, wonen in de buurt, vrije tijd en toegankelijkheid.

VN-vertelpunt

In samenwerking met het VN-vertelpunt van de Coalitie voor Inclusie kunnen we tijdens het onderzoek verhalen van inwoners uit de gemeente ophalen. Verhalen met een persoonlijke ervaring of het ergens heel goed was geregeld voor mensen met een beperking. Of dat iemand heeft meegemaakt dat je met een beperking niet mee kon doen.
Op de werkconferentie kan betekenis worden gegeven aan deze verhalen en kunnen nieuwe verhalen verzameld worden.

Aanleiding

In 2016 is de 2-jarige publiekscampagne Nederland Onbeperkt van start gegaan. Als vervolg van deze bewustwordingscampagne is eind september 2017 de campagne Meest Toegankelijke Gemeente 2018 van start gegaan.
In samenwerking met Ongehinderd is het hele Nederlandse publiek gevraagd om een vragenlijst over de fysieke toegankelijkheid binnen hun gemeente in te vullen. Via de app of website van Ongehinderd zijn duizenden beoordelingen verzameld. Op 18 december 2017 heeft minister de Jonge (VWS) de top 5 meest toegankelijke gemeenten bekend gemaakt:

Ermelo, Goes, Hardenberg, Katwijk en Zwolle.

Binnen deze gemeenten wordt een verdiepingsonderzoek gehouden op inclusie binnen vier thema’s: wonen, onderwijs, arbeid en vrije tijd. Het gaat daarbij om kwaliteit van leven. Vanuit waarderend onderzoek wordt er in korte tijd een totaalbeeld gevormd over hoe inclusief en toegankelijk de betreffende gemeenten zijn.

Waarom deze campagne?

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht. Dit verdrag van de Verenigde Naties beoogt dat mensen met een beperking op gelijk voet kunnen deelnemen aan de samenleving, als alle andere inwoners. Het verdrag is uitgewerkt in allerlei artikelen die het dagelijks leven raken: o.a. onderwijs, werk, inkomen, wonen, deelname aan de samenleving, zeggenschap. De Verenigde Naties willen hiermee een inclusieve samenleving bevorderen voor alle inwoners.

Naast de landelijke overheid hebben gemeenten een belangrijk rol bij de invoering van het VN-verdrag. Veel gemeenten zijn inmiddels gestart met het opstellen van een inclusie agenda. Volgens het VN-verdrag moet dat o.a. in overleg met mensen met een beperking en hun organisaties.

Wat is inclusie?

Een inclusieve samenleving is een samenleving waaraan iedereen volop kan meedoen en waardering krijgt. Maakt niet uit wat voor leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, geloof, seksuele voorkeur, talenten of beperkingen je hebt.

De oplossingen om volop mee te kunnen doen liggen daarbij in de samenleving. Is deze zo ingericht om iedereen de kans te geven haar talenten te benutten en belemmeringen te voorkomen.

Kun jij op de school of opleiding terecht van eigen keuze? Kun je werk doen dat aansluit bij je interesses en talenten? Of is dat met jouw leeftijd, culturele achtergrond, talenten of beperkingen relatief moeilijk? Mensen, oud of jong, uit de dorpen of uit de stad, met of zonder beperking en diverse achtergronden kunnen drempels ervaren. Op hun werk, op school, in hun vrije tijd, en in de buurt waar ze wonen.

Wie voert het onderzoek uit?

Inclusionlab voert in samenwerking met de initiatiefnemers Nederland Onbeperkt en Ongehinderd en de vijf gemeenten het onderzoek uit.

 

 

 

 

 

 

Help mee

Maak je eigen banner en deel die via social media. #MTG2018 Deel de oproep van Femke, Esther, Otwin en andere vrienden van de campagne. Download en deel onze campagne-materialen.

Volg ons

Nederland Onbeperkt:
Facebook
Twitter
Instagram

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland:
LinkedIn