Logo: Meest toegankelijke gemeente 2018
Yes, de winnaar is bekend!
Zetels Tweede Kamer
5 februari 2018

Tweede Kamer: samenleving nog niet toegankelijk genoeg

De zorg-woordvoerders gingen woensdag in debat met minister De Jonge over de toegankelijkheid van Nederland. Mensen met een beperking komen in het alledaagse leven nog veel drempels tegen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren dan ook divers: van toegankelijk openbaar vervoer voor mensen in een rolstoel tot hulp in het stemhokje voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Hermans (VVD) is duidelijk: met de ratificatie van het VN-verdrag handicap hebben we inmiddels genoeg papierwerk in handen. Het is nu tijd voor actie. Kan het VN-verdrag op verschillende thema’s (versneld) geïmplementeerd worden?

Hulp bij het stemmen
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beraadt zich al op verruiming van de mogelijkheden voor ondersteuning van mensen met een geestelijke beperking bij het stemmen. In dit debat maakt Corinne Ellemeet (GroenLinks) zich hard voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en zoekt steun voor de motie om ook voor hen de kieswet aan te passen. Want op de Landelijke Kiezersdag waren toch ook alle partijen vóór dit initiatief?
Voor de VVD gaat deze motie echter “een paar stappen te ver”. De regeringspartij is bang dat mensen bewust of onbewust beïnvloed worden als zij in het stemhokje begeleiding krijgen.

Openbaar Vervoer
Het College voor de Rechten van de Mens heeft geconstateerd dat voornamelijk in het ov de toegankelijkheid nog niet toereikend is. Kees van der Staaij (SGP) vraagt zich af of de NS tegemoet kan komen in de informatievoorziening. “Dan kunnen mensen in de app zien welke trein ze kunnen verwachten: een moderne intercity of een oude stoptrein met een ontoegankelijk trapje”.

Weigering hulphond
Fleur Agema (PVV) benoemt het probleem van taxichauffeurs die geen mensen met een hulphond willen vervoeren en wil sancties zien. “Is de minister bereid om de vergunning van deze chauffeurs af te pakken?” Vera Bergkamp voelt dezelfde verontwaardiging, maar merkt op dat ook winkeliers vaak honden weigeren. Vooral als het regent, omdat de honden dan “zouden stinken”. Ze vraagt zich af waarom de PVV een motie over weigerende winkeliers niet heeft gesteund.

Toiletvoorzieningen
Dan is er nog de motie van Vera Bergkamp. Zij verzoekt de regering om met VNO-NCW en MKB Nederland de toegankelijkheid van toiletten te vergroten. Daarnaast wil zij dat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken wordt of het aantal openbare toiletten vergroot kan worden.
Ook pleit ze voor meer bekendheid voor de Medisch Toiletpas. “Soms gaan mensen gewoon niet meer naar buiten, omdat ze in winkels niet naar de wc kunnen.”

Overheid als voorbeeld
Wat de gemeenten betreft zijn er grote verschillen in het beleid voor mensen met een beperking. Meerdere woordvoerders zien graag dat voorlopers en achterblijvers met elkaar in contact komen.
Kuik (CDA) wil de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpen om gemeenten te stimuleren om met de inclusie-agenda aan de slag te gaan. Ook De Jonge vindt het belangrijk dat het onderwerp inclusiviteit bij de collegeonderhandelingen hoog op de agenda staat. “Maar het is uiteindelijk aan de gemeentelijke politiek om dit in te vullen.” Het Koploperprogramma van de VNG kan daarbij van belang zijn.

Tot slot stelt Sharon Dijksma (PvdA) voor om een “State of the Union” in te voeren om het jaarlijks over de stand van zaken rond toegankelijkheid te hebben. Haar verzoek wordt kamerbreed gesteund. De Kamer stemt morgen op 6 februari over de ingediende moties.

« Naar al het nieuws

Help mee

Maak je eigen banner en deel die via social media. #MTG2018 Deel de oproep van Femke, Esther, Otwin en andere vrienden van de campagne. Download en deel onze campagne-materialen.

Volg ons

Nederland Onbeperkt:
Facebook
Twitter
Instagram

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland:
LinkedIn