Blog

Veel voorkomende verstandelijke handicap: het downsyndroom

Author: mees

Juli 7, 2019

Een veel voorkomende en misschien wel de meest bekende verstandelijke handicap is het downsyndroom. De meest voorkomende variant van de ziekte is Trisomie21 waarbij er drie paar chromosomen 21 aanwezig zijn. Deze vorm van het downsyndroom heet Trisomie 21. Een andere vorm van de ziekte is het mozaïek-downsyndroom. Er zit dan niet bij elke cel een derde chromosoom 21 maar enkel bij een deel van de cellen. De derde variatie betreft translocatie Downsyndroom, hierbij zit het chromosoom aan een ander chromosoom vast dan aan chromosoom 21.

Het downsyndroom ontstaat vroeg in de zwangerschap. Het kind krijgt chromosomen van de ouders mee, de helft van de moeder en de helft van de vader. Dit proces vindt vlak na de bevruchting plaats. Soms geeft een van de ouders vaak de moeder (zeker als deze medisch gezien oud is voor het krijgen van kinderen – 35+) een extra chromosoom 21 aan het kind. Heel soms is het echter ook de vader die een extra chromosoom geeft al komt dit vele malen minder vaak voor. Het kind krijgt zo drie in plaats van twee maal het chromosoom 21 wat voor het downsyndroom zorgt.


clenci