Blog

Autisme

Author: mees

Mai 5, 2021

Autisme is een aangeboren stoornis die vaak erfelijk is bepaald. Mensen met autisme kunnen heel verschillend zijn, wat het stellen van een diagnose niet altijd gemakkelijk maakt. Sommige mensen met autisme zijn hoogbegaafd. Er zijn echter veel meer mensen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking in combinatie met autisme. Een autismespectrumstoornis komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen; vier op de vijf personen met autisme is van het mannelijk geslacht.

Omdat autisme zich bij iedereen anders uit, kan een diagnose pas na uitgebreid onderzoek worden gesteld. Een (kinder-)psychiater of GZ-psycholoog is hiervoor de aangewezen persoon. Observaties, vragenlijsten die zijn ingevuld door ouders of de persoon zelf en eventuele rapportages van school dragen bij aan het onderzoek en het stellen van de uiteindelijke diagnose.

Kenmerken van autisme

Hoewel alle personen met autisme verschillende kenmerken kunnen vertonen, wordt de diagnose gesteld als iemand problemen ervaart op de volgende drie gebieden:

  • Problemen op het gebied van sociale interactie: Personen met autisme ervaren problemen in de omgang met anderen. Ze worden niet begrepen of begrijpen zelf weinig van sociale omgangsvormen en passend gedrag. In de ogen van anderen kunnen ze vreemd zijn of in hun eigen wereld leven. Sommige mensen met autisme praten niet of leren dat pas op latere leeftijd; anderen zijn juist ongeremd in hun communicatie, ook naar vreemden toe.
  • Beperkte interesses en stereotiepe gedragspatronen: Vaak zie je bij mensen met autisme een grote behoefte aan voorspelbaarheid en steeds dezelfde patronen. Als hiervan afgeweken wordt kan er grote paniek met bijbehorende gedragsproblemen ontstaan. Soms gaan mensen met autisme helemaal op in een bepaald onderwerp waar zij dan ook alles over weten. Sommigen hebben een fotografisch geheugen waarin de kleinste details opgeslagen zijn. Hun hersenen verwerken informatie anders en doen denken aan computersystemen, zoals bijvoorbeeld van lime-technologies.nl. Met één druk op de spreekwoordelijke knop kunnen ze alle gegevens over één bepaald onderwerp oproepen.
  • Afwijkende verwerking van zintuiglijke prikkels: De hersenen van mensen met autisme werken anders. Dat heeft ook gevolgen voor de verwerking van zintuiglijke prikkels. Geluid, aanraking en geuren kunnen mensen met autisme bijzonder sterk ervaren. Anderen voelen juist niets en ervaren zelfs geen pijn bij ernstige verwondingen.

Het belang van een juiste diagnose

Hoewel een diagnose in eerste instantie vaak verdriet oplevert, is het heel belangrijk deze te laten stellen. Een diagnose is vaak nodig om toegang te krijgen tot de juiste hulp en begeleiding. Ook kan hiermee gericht gezocht worden naar een passende school, geschikt werk of zinvolle dagbesteding.


clenci